XHTML a CSS na www stránce - jaké technologie používají dodavatelé web stránek?

 

Při výběru dodavatele www stránky by měla firma zkoumat, jaké technologie a na jaké úrovni používá dodavatel. O každé z níže uvedené technologie je množství odborní technické literatury.

 

HTML a XHTML . V současnosti se využívá nejnovější XHTML, které je upravenou variantou HTML a je kompatibilní se systémy založenými na XML. Značkovací jazyk XHTML strukturuje texty a jiné prvky tak, že je možné je zobrazit v internetovém prohlížeči a budou jim lépe rozumět i jiné aplikace.

 

Cílem XHTML je tvorba víc standardizovaných www stránek, kompatibilních s jinými systémy, které zobrazují obsah, např. čtečky pro slepé, PDA zařízení, mobilní telefony atd.

 

Styly (CSS – kaskádové styly) pomáhají HTML definovat vzhled www stránky. Slouží zejména na nastavení textu a rozvržení www stránky. Výhodou stylů je, že oddělují obsah od formy. HTML určuje strukturu, CSS vzhled.

 

Díky tomu může být obsah www stránky prohlížený i na alternativních zařízeních. Při úpravách např. druhu písma na stránce se změna zrealizuje pouze jednou čímž se ušetří mnoho času a celá správa web stránky se zefektivní. Další výhodou je, že www stránky navržené v XHTML a CSS se načítají rychleji jako www stránky vytvořené pomocí HTML tabulek.

 

  • Doplňkové technologie (Plug-iny)  jsou propojeny s prohlížečem stránky a zabezpečují spuštění zvuku, videa nebo jiných multimédií. Plug-in je před použitím potřeba nainstalovat. Poznáme tyto plug-iny – přehrávače multimedií: Macromedia Flash, WindowsMedia Player, QuickTime Player, RealPlayer.

 

  • JavaScript je programovací jazyk zabudovaný do internetového prohlížeče. Používá se k oživení stránky např. s pohyblivými obrázky, při shromažďovaní údajů do formulářů, otevírání vyskakovacích (popup) oken, tvorbě pohyblivého textu na okraji okna prohlížeče atd. Nevýhodou je, že prohlížeče mají různou podporu JavaScriptu, někdy je jeho použití vedle blikajícího textu na stránce otravné a kazí celkový vzhled.

 

  • Serverové skripty přepájejí www stránku s databází nebo aplikací, díky čemu možno web stránku přizpůsobit různým uživatelům a nabízet dynamické stránky. Skripty se nacházejí na serveru, kde je umístěna i www stánka.

 

  • Poznáme tyto skriptovací jazyky: PHP, ASP, CGI, JSP, ColdFusion. Často se používá PHP – má otevřený zdrojový kód (open source), je vhodný pro běžné středně velké www stránky (známa je open source kombinace PHP+ MySQL databáze + webserver Apache).

 

  • Pro náročnější a rozsáhlejší www stránky (s propojením elektronického obchodu, skladového hospodářství, účetnictví) se doporučuje použít jiné jazyky, které jsou však dražší, ale přinášejí více výhod spolu s profesionální zákaznickou podporou.