Kvalitní texty na www stránce

 

Každý uživatel internetu se náhlí. Lidé raději čtou kratší texty, jelikož se snadněji vnímají. Při surfování na internetu přeskakují mezi jednotlivými stránkami a text nečtou od začátku do konce.

 

Typická vlastnost návštěvníků internetu je, že www stránky nečtou, ale pouze skenujou – vnímají vizuálně nejvýraznější body. Prostředí internetu a charakteristika návštěvníků vyžadují využít specifické marketingové nástroje.

 

Kvalitní, informačně hodnotní a pravidelně publikovaný obsah je základním prostředkem pro udržení zájmu návštěvníka firemní web prezentace.


Přehledně strukturovaný a srozumitelný text má velký vliv na kvalitu a úspěšnost web prezentace.


Kvalitní obsah je předpokladem použitelného webu, protože návštěvník se musí umět v textu orientovat.Pravidlá, která by měla být při vytváření firemní www stránky dodržena:

 

 • titulní stránka
 • výstižné nadpisy
 • stručnost
 • srozumitelnost
 • aktuálnost
 • přehlednost
 • respektování zahraničních návštěvníků webu

 

TITULNÍ STRÁNKA

 

Je místem, které poví návštěvníkovi, o čem je celá web prezentace a je zároveň místem, kam se může návštěvník vrátit vždy, když se stratí.

 

Titulní stránka bývá nejnavštěvovanější stránkou celé web prezentace, proto by se na ní měly nacházet v přehledné formě všechny nejdůležitější informace. Přeplněná titulní stránka strací svůj smysl, proto je potřeba zvážit jak využít plochu titulní stránky co nejpřirozeněji a zároveň efektivně.

 

Ze všech podstránek by měl vést odkaz na titulní stránku. Všechno na titulní stránce pomáhá k pochopení poselství web prezentace. Na určení poselství web prezentace lze využít např. slogan, úvodní upoutávku, nadpisy, vysvětlivky a výstižné fotografie.

 

Dobrý slogan by měl být:

 

 • jasný a informativní
 • stručný
 • vyjádřit odlišnost a jasný užitek
 • příjemný, živý a někdy i důmyslný

 

(Dle KRUG, S. : WebDesign. Nenuťte uživatele přemýšlet. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2003. s.78-80. ISBN 80-7226-892-9, rozsah 144s)


VÝSTIŽNÉ NADPISY A POLOŽKY V MENU

 

Nadpisy patří mezi prvky, které návštěvník web stránky uvidí jako první, ale pouze pokud se výrazně liší od ostatního textu. Měli by jasně, výstižně a stručně popisovat text v odstavci.

 

Návštěvníci internetu – jelikož spěchají, vědí, co si chtějí přečíst a co ne.

 

Položky v menu by měly být krátké, aby nezabíraly mnoho místa, jednotné a jasné. Návštěvník nebude tolik přemýšlet a bez váhání klikne a dostane se k požadovaným informacím.

 

STRUČNOST

 

V stručnosti textu na internetu je jeho síla. Čtení textu na monitoru je ve srovnání s tištěným textem pomalejší a únavnější pro každého člověka. Proto by měly být texty web stránky stručné a přinést návštěvníkovi pouze důležité informace.

 

SROZUMITELNOST

Pokud návštěvník web stránky nebude rozumět informacím, je to pro něj důvod, aby ji opustil a hledal na web stránkách konkurence. Proto by měl být text napsaný srozumitelně v jazyku, kterému návštěvník rozumí, i když je laikem v dané oblasti.

 

AKTUÁLNOST

 

Aktuálnost informací firemní web prezentace je důležitým faktorem zabezpečení důveryhodnosti web stránky a jej provozovatele.

 

Návštěvníky zajímají nejaktuálnější nabídky firmy, případně informace z budoucnosti – začátek prodeje, zřízení nové prodejny, lepší možnosti online plateb atd.

 

Pokud návštěvník objeví zajímavou nabídku, ale dodatečně zjistí, že již dávno neplatí, klesá jeho důvěra vůči celé www stránce firmy. Odrazí se to i v loajalitě k firmě.

 

PŘEHLEDNOST

 

Čtení dlouhého neformátovaného textu je únavní, proto by měl být oddělen podnadpisy, rozdělen do odrážek, doplněn tabulkami a obrázky.

 

Dlouhý text je možno členit na víc stránek navzájem provázaných hypertextovými odkazy. Přehlednost závisí od dostatečného kontrastu pozadí a textu. Když není rozdíl mezi barvou pozadí a textu dostatečně výrazný, může čtení textu znemožnit.

 

Návštěvník web stránky by měl mít možnost změnit si velikost písma. Nejvhodnější na čtení textu z monitoru je bezpatkové písmo .

 

Soustředění a vnímání textu nepříznivě ovlivňují blikající bannery, hudba, vyskakující – pop-up okna.

 

ZAHRANIČNÍ ZÁKAZNÍCI

 

Pokud chce firma proniknout na nových trzích, jednou z nejefektivnějších cest je nabídnout obsah v různých jazycích. Jednoduše řečeno, stačí zaplatit za překlad a firma zvětší svůj trhový dosah na miliony lidí. Při překladech je nutné mít na paměti rozdílnost v jednotlivých příbuzných jazycích – např. kanadská, francouzská a africká francouzština atd. Firma by měla využít služby překladatele z cílového regionu.


Při prodeji a zasílání produktů do zahraničí nabízejte i ceník zaslání zboží do různých krajin světa, např. vytvořením odkazů na stránky dopravní společnosti jako DPD, PPL,  UPS a zákazník získá finální cenu a čas, kdy bude objednávka doručena. Nejlepší je integrovat náklady přepravní společnosti přímo do firemního prodejního systému.