Podnikání přes internet

Jak začít podnikat na internetu


 

  • Málo lidí si uvědomuje, že podnikání je v první řadě o rozhodnutích, které v podnikání uděláte a až na druhém místě jsou peníze, které do svého podnikání investujete a peníze, které podnikáním vyděláte. Úspěšná firma se dá vybudovat i s malým začátečným kapitálem, ale pokud budete dělat pouze nesprávná rozhodnutí, tak Vám nebude ke startu postačovat ani milion Kč. Každé rozhodnutí na cestě k vybudování úspěšné firmy bude jenom Vaše a Vaše budou i výsledky rozhodnutí, tedy Vaše vítězství a Vaše přehry. Našim cílem je poskytnout Vám takové informace a služby, které Vám podnikání usnadní a zefektivní.

 

Rozhodnutí začít podnikat musíte uskutečnit Vy sami a doporučujeme nebrat v úvahu názory Vašich rodinných příslušníků a známých. V první řadě si musíte věřit Vy sami, že s Vaší ideí uspějete a prorazíte na trhu. Zbytečně Vám budou věřit Vaši rodinní příslušníci, pokud si nebudete důvěřovat Vy sami. Začátky mnoha úspěšných lidí jsou spojeny s tím, že jim nikdo nevěřil, ale oni se nakonec svojí vytrvalostí a tvrdou prácí přesadili v nelítostném světě byznysu. V první řadě si musíte zodpovědět tři základní ekonomické dotazy: Co? Jako? Pro koho? Tedy: co vyrábět? jak vyrábět? pro koho vyrábět? Jakmile najdete odpovědi na tyto tři základní otázky, můžete se pustit do podnikání.

 

Takže předpokládáme, že otázku, zda se pustit do podnikání jste si vyřešili sami se sebou. Dále předpokládejme, že máte podnikatelský nápad, kterému silně věříte, ale neumíte odhadnout zda bude úspěšný a trh ho příjme. V první řadě Vám nedoporučujeme Vaši ideu rozebírat s přáteli u piva nebo s kamarádkami na kávě, pokud jim úplně nemůžete důvěřovat a chcete znát pouze jejich názor na Váš podnikatelský záměr.

 

Vašim prvním krokem by měl být průzkum konkurence v odvětví a v regionu, ve kterém chcete podnikat. Snažte se dopracovat k reálným údajům o objemech prodeje a o počtu zákazníků. Důkladně si zanalyzujte zda budete schopni se s novým produktem nebo službou na trhu prosadit.

 

Dalším Vašim krokem by měla být finanční kalkulace Vašeho rozpočtu určeného na podnikání a na Vaši osobní potřebu. Doporučujeme Vám odložit si dostatek peněz, které vystačí pro Vás a Vaši rodinu alespoň na 6 měsíců. Dále si sepište rozpočet nákladů na začátek podnikání a na financování podnikatelské činnosti na první měsíce fungování. Pokud Vám bude kapitál chybět, pouvažujte nad partnerstvím s člověkem, kterému věříte, máte stejné názory a znáte se mnoho let. Druhý způsob získání kapitálu je využít projektové financování podporované mnohými institucemi a společnostemi. Počítejte s tím, že vždy do projektu budete muset vložit i vlastní prostředky. Maximálně se Vám může podařit získat 40% cizích zdrojů na financování Vašeho podnikatelského záměru, v závislosti od Vašeho projektu.

 

  • Pokud máte v pláně rozběhnout osvědčenou službu nebo produkt, který ve Vašem městě nebo vůbec v ČR není, tím si usnadníte situaci, protože si můžete srovnat základní ekonomické ukazatele s výsledky Vašich předchůdců v jiných místech realizace podobných podnikatelských záměrů. Dá se říct, že by jste mohli jít tou cestou, kterou již před Vámi kráčeli jiní.

 

Vaše situace je o dost komplikovanější, pokud plánujete rozběhnout něco zcela nové a inovativní. tato cesta bývá mnohem zajímavější a úspěch na konci bývá velký. Za příklad si můžeme dát pána Billa Gatesa z USA, který způsobil doslova revoluci v počítačové sféře. Jeho největší problém v současnosti je protimonopolní úřad, který ho ustavičně pokutuje za to, že jeho idea byla převratná a nadčasová. Podle našeho názoru je podnikatel absolutně úspěšný tehdy, když má problémy s protimonopolním úřadem a jeho konkurence je proti němu bezbranná.

 

Při nových ideách je nejlepším průzkumem trhu, TRH samotný. To znamená, že nikdo Vám dopředu nemůže na sto procent říct, zda nový produkt nebo služba bude úspěšná nebo odsouzená na zánik. Začít podnikat znamená na sebe vzít riziko neúspěchu, tato rizika přinášejí ovoce a posouvají svět dopředu.

 

Představte si, že jste Kryštof Kolumbus. Chystáte se jako první vyplout do neznámých vod a každý Vám říká, že se z plavby vůbec nevrátíte a zahynete někde na moři. Kdyby Kryštof Kolumbus poslechl slová všech ostatních a od svého záměru by upustil, tak by Ameriku o sto let objevil někdo jiný a jméno Kryštof Kolumbus by si nikdo nikdy nepamatoval. Může se i stát, že cestu, kterou jste si vybrali právě Vy, vede rovnou do propasti. Častokrát dochází k tomu, že i ty nejlepší nápady a podnikatelské záměry nikdy nebudou zrealizovány a Vám zůstanou pouze sny a trpká zkušenost.

 

  • Doporučujeme Vám, aby jste si před vstupem do podnikatelského světa vytvořili alespoň 3 podnikatelské plány a záměry, protože se nevyplatí vsázet pouze na jednu kartu. Pokud jste byli schopni vymyslet jeden podnikatelský projekt, určitě budete schopni vymyslet další dva. Své podnikatelské záměry si rozanalyzujte a začněte se naplno věnovat tomu, který je nejméně náročný na realizaci a vstupní kapitál. Jestli bude Váš první projekt úspěšný, bude to Váš triumf, ale ukáže-li se, že to nebyl až tak převratný projekt, zůstane Vám dostatek sil a kapitálu na další. Určitě jste i Vy slyšeli o lidech, kteří mnohokrát neuspěli, ale nakonec se jim podařilo prorazit. Proto i Váš úspěch bude záviset na tom, jak vytrvalý a odhodlaný jste. Nikdo si nepamatuje jméno člověka, který se o něco pokusil a hned u první překážky to vzdal.

 

Musíme Vám oznámit, že podle statistik do roku od začátku podnikání zbankrotuje 50 % firem a za další dva roky ze zbytku firem zůstane pouze polovina. Proto musíme zopakovat, že na začátku podnikání by jste měli mít alespoň tři byznys plány a začít s tím nejméně náročným na realizaci a kapitál.

 

Dřív než začnete realizovat Vaši podnikatelskou ideu, snažte se ji ochránit autorskými právy. Pokud jste vymysleli zcela nový produkt, dejte si ho patentovat, nebo si minimálně podejte přihlášku na Úřadě průmyslového vlastnictví - http://www.upv.cz/cs.html. Jestli se chystáte podnikat ve službách, to nejmenší, co můžete udělat je vymyslet si vlastní obchodní jméno a registrovat si jej jako Ochrannou známku, rovněž na Úřadě průmyslového vlastnictví. O poplatcích za podání přihlášky se informujte přímo na ÚPV. Časem možná zjistíte, že to byly Vámi nejlépe investované peníze. Jelikož žijeme v době počítačů a internetu, nezapoměnte si rovněž zakoupit internetovou doménu s Vašim obchodním jménem.

 

Buďte silní a nepoddávejte se negativním zkušenostem, úspěch se dostaví, ale pravděpodobně se nejdříve setkáte s nezdary a překážkami. Nikdy se nelekejte problému, ale mějte na paměti, že každý problém je řešitelný. Nikdo moudrý a zkušený z nebe nespadl, pracujte na sobě a učte se za pochodu.

 

zdroj