Rychlost www stránky a optimalizace pro vyhledavače?

Rychlá a kvalitní www stránka

Pokud je doba načítání www stránky delší jako 10 sekund, čekání na načtení stránky rozptyluje pozornost uživatele. Může se stát, že nebude mít trpělivost a web stránku před načtením zavře.

 

Rychlost načtení www stránky má vliv na:

 

 • pozici webu ve výsledcích vyhledávání v Google, nebo na Seznamu
 • návštěvnost www stránky
 • podíl online tržeb na celkovém prodeji firmy
 • stupeň zážitku
 • výdavek na provoz web stránky
 • dobu návratnosti investic

 

Velikost www stránky ovlivňuje

 • množství textu, obrázků,
 • multimédia jako např. Flash a Quick time soubory

 

Doporučuje se mít velikost web stránky pod 60 kB.


Způsoby zrychlení www stránky:

 

 • Snížení velikosti www stránky např. snížením počtu obrázků, snížením jejich velikosti, odstraněním nepotřebných multimédií, nepotřebných Java scriptů, reklamy.
 • Zvýšení rychlosti a kapacity serveru
 • Oddělení obsahu od formy pomocí CSS, včetně definování layoutu stránky. Styl je společný pro všechny stránky webu, načte se pouze při prvním prohlížení a při dalších návštěvách se načte z disku návštěvníka, kde byl prvně stažen. Tabulkový layout se ale nachází v každém HTML dokumentu a proto musí být načten s každou novou prohlíženou stránkou.