Sociální marketing

Sociální síť - fenomén dnešní doby

 

Sociální média se rozširují prakticky denně. Neustále přibývá počet uživatelů a fanoušků Facebook.com, Twitter.com, Youtube.com, Google +, LinkedIn, MySpace ...

 

Marketing na sociálních médiích není žádnou novinkou. Reklama na Facebooku je dnes již součástí marketingové strategie.

 

Odborníci doporučují do sociální sítě proniknout přes blog, později založit vlastní (firemní nebo osobní) stránku na dané sociální síti a aktivně přispívat do diskusí, aktualizovat svou nástěnku apod.

 

 

Pojem blog a sociální síť nejsou totožné - jsou to 2 zcela různé termíny,  i z pohledu marketingu na sociálních sítích.

 

Co jsou to sociální média?

 
sociální marketing, sociální sítě, sociální síť Sociální média jsou online médiá, kde je obsah (spolu)vytvářen a sdílen uživateli. Prezentují tzv. "kolektivní moudrosť", kt. je výborným zdrojem referencí na daný produkt. I z toho důvodu jsou oblíbena více než tradičná média - rozhlas, televize, printová média ..., které sledují jediný cíl - přinutit zákazníka koupit daný produkt.

 

Sociální média nejsou všemocná - uvědomte si, že nenahradí marketingovou strategii, nedokážou suplovat vrcholový management, rychle napravit zlou reputaci, přinést okamžitý zisk bez realistického rozpočtu ani nikdy nenahradí public relation.

 

Sociální média umožňují zjistit jak zákazník vnímá hodnotu produktu. Tato hodnota je většinou nižší nebo vyšší než realita. Pokud zjistíte, jaký je reální zájem o danou službu nebo produkt, můžete začít se sociálním marketingem - přesně víte, co zákazníci potřebují a hledají.

 
 

 

reklama na facebooku  sociální síť - twitter  sociální síť - you tube  sociální síť google plus ...

 

Sociální marketing

 

Plánování marketingových aktivit a strategií nekomerčních organizací, strategie přímo nebo nepřímo zaměřené na řešení sociálních úkolů (ZDROJ).

Sociální marketing nepřímo ovlivňuje určitou skupinu lidí a vytváří u ní určité povědomí, které časem přeroste do nákupu, objednávky.

 

 


Seznam bibliografických odkazů

 

JANOUCH, Viktor. 2010. Internetový marketing. Prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno : Computer Press, a.s., 2010. 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7