Advergaming

 

Advergaming znamená použití interaktivních her na Internetu na marketingové účely. Lidé rádi hrají a proto je interaktivní hra vynikajícím nástrojem jak přilákat lidí a představit jim produkt.

 

Reklama na Internetu se postupně mění z klasického pasivního přijímání reklamního poselství k stále aktivnější účasti zákazníka. Zároveň nechtějí být návštěvníci příliš rušeni reklamou.

 

  • Východiskem jak spojit aktivní přístup návštěvníků s propagací, která by nebyla vtíravá, jsou právě internetové hry. Některé skupiny návštěvníků Internetu dokonce hry sami aktívně vyhledávají.

 

  • Hry využívají hlavní výhodu interaktivního média, kterou je vtáhnutí uživatele do samotné reklamy, co v podstatě není možné v jiných médiích.

 

Použití on –line her:

 

  • zvýšení návštěvnosti web stránky
  • díky hře se může návštěvník zábavnou formou seznámit s produktem firmy
  • pomáhá při budování komunity návštěvníků, je výborným nástrojem pro budování loajality zákazníka a zlepšuje vztah zákazníků k firmě
  • firma získá kontakt s potencionálními zákazníky
  • získání informací o zákaznících, které uvádějí při registraci, případně v průběhu hry
  • propojení interaktivní hry s reklamou v jiných médiích