Affiliate programy

 

Jsou poměrně novou marketingovou metodou, používanou v prostředí Internetu. Podle Americké marketingové asociace je affiliate program online marketingová strategie, která obsahuje dělení příjmů mezi online obchodníky a online prodejci. Vyrovnání je většinou založeno na výkonových ukazatelích, např. prodej, kliknutí, zaregistrování uživatele, nebo kombinace těchto faktorů.

 

Cílem affiliate programů je zvýšení návštěvnosti, resp. obratu internetových obchodů. Vytváří se úzká forma spolupráce, systém vzájemných vazeb, mezi internetovým obchodem a přidruženými web stránkami, které umísťují odkaz na internetové obchody.

 

Affiliate programy používají v internetové strategii americké a západoevropské internetové obchody, u nás je těchto programů zatím méně. Prodává se přes ně zboží pro domácnost, knihy, CD, DVD atd. Naproti tomu, že procento návštěvníků, kteří přijdou do elektronického obchodu z přidružené web stránky je nízké, je tato forma marketingové spolupráce v současnosti stále oblíbenější.