E-mail marketing

 

Zasílání reklamy formou elektronické pošty (e-mailu) je oblíbený způsob propagace. Průzkum DMA (Direct marketing association) v USA ukazuje, že použití e-mail marketingu má lepší návratnost investic (ROI - Return on Investment), lepší jako direct mail a telemarketing.
( eMARKETER WHITE PAPER: The top 10 ways to make search marketing work for you. https://www.webtrends.com/upload/wp_Take10Conversion.pdf )

 

Firma by měla rozesílat pouze vyžádané správy. Pokud se zákazník sám přihlásil na odběr novinek z firemní web stránky e-mailem, bude dostávat v pravidelných intervalech, resp. po aktualizaci stránky informační e-mail o novinkách – newsletter.

 

Výhodou uvedeného řešení je, že je levné, rychlé, lehce dostupné a díky vysoké míře překliknutí(CTR - Click Through Rate) patří k nejefektivnějším formám reklamy.

 

E-mail marketing se spíš používá na posilňování loajality existujících návštěvníků firemního webu, než na získávání nových návštěvníků. Pomocí newsletterů se buduje dlouhodobý vztah se zákazníkem. Podle průzkumů eMarketer.com je důvěra k této formě marketingu velice vysoká, newsletterům důvěřuje cca. 66% respondentů.

 

  • Firma by neměla zasílat nevyžádanou reklamní poštu – spam. Propagovat zboží a služby tímto způsobem je krom toho neefektivní. Podle průzkumu eMarketer.com důvěřují nevyžádané poště pouze 4% respondentů. Pokud návštěvník považuje zaslaný e-mail za pam, může to mít pro firmu negativní dopad - jak z hlediska obchodního, tak i právního.

 

V Evropské unii je zasílání nevyžádaných správ zakázáno od 31.10. 2003. Za rozesílání spamů je možné v ČR dostat pokutu až 10 milionů Kč, nebo v některých zemích i test odnětí svobody (např. USA). Na Slovensku výšku pokuty stanoví Slovenská obchodní inspekce.