Vytvoření kvalitní www stránky

 

Kvalitní www stránka

Pokud má být nová www stránka kvalitní, měli by jste k procesu její tvorby přistupovat zodpovědně a nic neunáhlit.


Hneď na začiatku si definujte:

 

 • kto prevezme zodpovednosť za vedenie a komunikáciu celého projektu na strane dodávateľa a odberateľa
 • čo sa má urobiť
 • koľko to bude stáť
 • v akej kvalite sa to má urobiť
 • kto to urobí
 • termín dodania web stránky
 • kto bude plniť obsah

 

Kvalitnú www stránku možno vytvoriť aj za menej peňazí.


Cena by sa mala odvíjať od náročnosti projektu na funkcionalitu. Dodávateľ by nemal účtovať vyššiu cenu len preto, že používa moderný redakčný systém, či kódovanie v XHTML a CSS.

 

Bežný človek nie je odborník a nedokáže spoznať rozdiel medzi ponúkanými riešeniami. Rozhodujte sa podľa referencií, nebojte sa osloviť ich a spýtať sa ich, ako sa im spolupracovalo s dodávateľom www stránky a či sú s výsledkom spolupráce spokojní.

 

Nová www stránka by mala spĺňať tieto kritériá kvality:
( kľudne ich zdôraznite v zadaní pre dodávateľa webu)

 

 • XHTML a CSS
 • Ľahko použiteľný redakčný systém s podporou optimalizácie pre vyhľadávače
 • Príjemný, nie príliš dominantný dizajn
 • Použiteľnosť
 • Prístupnosť
 • Rýchle načítanie www stránky
 • Podpora alternatívnych zobrazovacích zariadení pri prehliadaní webu (aspoň základná)
 • Podpora alternatívnych internetových prehliadačov pri aktualizácii obsahu webu

 

Vynechanie niektorého bodu môže negatívne ovplyvniť úsilie firmy presadiť sa na Internete

 

Snažte sa komplexne definovať zadanie:

 

 • Buď sami alebo spolu s dodávateľom. Predídete tak častým nedorozumeniam, alebo aj súdnym sporom. Zadanie spolu s cenovou ponukou by malo tvoriť prílohu zmluvy o dielo.

 

 • Zanedbanie projektu tvorby web prezentácie bude mať pravdepodobne za následok, že marketingová komunikácia na Internete bude menej úspešná a návratnosť investícií (ROI) bude nižšia.

 

Definujte s dodávateľom web strátku požiadavky, na základe ktorých dostanete cenovú ponuku:

 

1. Ciele webu:

 

 • Popíšte váš produkt (službu)
 • Popíšte vašu cieľovú skupinu zákazníkov
 • Bude novovytvorená web stránka budovať image vašej firmy alebo budete cez Internet predávať?
 • Definujte konkurentov – na akej úrovni má byť nový web v porovnaní s konkurenciou

 

2. Definujte štruktúru v menu:

 

 • Aké budú názvy položiek a podpoložiek v menu – napr. Titulka, Produkty, Fotogaléria, Referencie, FAQ, Kontakt
 • Kde bude menu umiestnené, či zvisle vpravo - vľavo, vodorovne hore

 

3. Spíšte všetko, čo by ste si chceli objednať:

 

 • Registrácia domény (napr. www.firma.sk)
 • Grafický dizajn ( logo, firemné farby, motto webu, slogan, dodanie fotografií ak sa majú použiť pri tvorbe dizajnu...)
 • Použitie flash animácií
 • Tvorba reklamných bannerov
 • Ak je predstava – ako by mali byť rozmiestnené prvky na webe (odporúča sa nechať na dodávateľa, ten je odborník na použiteľnosť web stránok, nie vy)
 • Redakčný systém
 • Katalóg produktov
 • Reklamný systém
 • Jazykové mutácie - počet
 • Prihlasovanie na web – zaheslovaná sekcia
 • Kontaktný a objednávkový formulár
 • Webhosting
 • Vedenie reklamných kampaní na Internete
 • Audit návštevnosti
 • Registrácia v katalógových vyhľadávačoch
 • Optimalizácia pre vyhľadávače

 

4. Mal by nový web vedieť niečo robiť? Aké má mať funkcie?

 

 • Aktuality
 • Fotogaléria
 • RSS export
 • Štatistiky
 • Rozšírené vyhľadávanie
 • Ankety
 • Newsletter ( posielanie e-mailov zaregistrovaným užívateľom)
 • Diskusné fórum
 • Elektronický obchod ( treba vyšpecifikovať zväčša s dodávateľom osobne)